Een knie operatie: wat kun je verwachten?

Als je last hebt van een knieblessure of aandoening, kan een (nieuwe) knie operatie een oplossing bieden. Maar wat kun je eigenlijk verwachten van zo’n operatie? In dit artikel vertel ik je meer over de verschillende soorten knie operaties die worden uitgevoerd, de mogelijke complicaties en het herstelproces.

Soorten knie operaties 

Er worden verschillende soorten knie operaties uitgevoerd, afhankelijk van de aard en de ernst van de knieproblemen. Enkele veelvoorkomende knie operaties zijn:

 • Kijkoperatie: bij een kijkoperatie wordt met behulp van een kleine camera in de knie gekeken. Op deze manier kan de arts zien wat er precies aan de hand is. Tijdens de kijkoperatie kan de arts ook kleine ingrepen uitvoeren, zoals het verwijderen van beschadigd kraakbeen of het bijwerken van botoppervlakken.
 • Voorste kruisband reconstructie: bij een scheur van de voorste kruisband kan een reconstructie nodig zijn. Tijdens deze operatie wordt de beschadigde kruisband vervangen door een pees uit het eigen lichaam of een donorpees.
 • Knieprothese: bij ernstige slijtage van de knie kan een knieprothese nodig zijn. Hierbij wordt het beschadigde kraakbeen en bot vervangen door een kunstmatige knie.

Complicaties bij een knie operatie

Een knie operatie is een serieuze ingreep en er kunnen complicaties optreden. Enkele mogelijke complicaties zijn:

 • Bloeding: tijdens of na de operatie kan er een bloeding optreden. In zeldzame gevallen kan een bloeding leiden tot een tekort aan bloed in het lichaam (shock).
 • Infectie: na de operatie kan er een infectie optreden. Dit kan leiden tot pijn, roodheid en zwelling van de knie. In ernstige gevallen kan een infectie zelfs leiden tot het verwijderen van de prothese.
 • Trombose: na een operatie is er een verhoogd risico op trombose. Dit is een bloedprop in een bloedvat, wat kan leiden tot pijn, zwelling en roodheid van de knie.

Herstelproces na een knie operatie

Na een knie operatie is het belangrijk om goed te herstellen. Afhankelijk van het type operatie en de ernst van de knieproblemen, kan het herstelproces enkele weken tot enkele maanden duren. Enkele tips voor een goed herstel zijn:

 • Fysiotherapie: na een knie operatie is fysiotherapie vaak nodig om de knie weer goed te laten functioneren. De fysiotherapeut kan helpen met oefeningen en advies.
 • Rust: na de operatie is het belangrijk om rust te nemen en de knie niet te zwaar te belasten. Dit kan betekenen dat je tijdelijk niet kunt werken of sporten.
 • Pijnbestrijding: na de operatie kan er pijn optreden. De arts zal medicatie voorschrijven om de pijn te bestrijden.
 • Opvolgen van instructies: het is belangrijk om de instructies van de arts en fysiotherapeut goed op te volgen. Zo kun je het herstelproces bevorderen en complicaties voorkomen.
 • Tot slot is het goed om te weten dat een knie operatie geen garantie biedt op volledig herstel. Het is mogelijk dat er na de operatie nog klachten blijven bestaan of dat er op termijn opnieuw knieproblemen ontstaan. Het is daarom belangrijk om goed te luisteren naar je lichaam en bij klachten op tijd contact op te nemen met de arts.

(Bron: https://www.ommelanderziekenhuis.nl/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.